De toekomst van camping Corfwater

Aan alle gasten en bezoekers van Corfwater willen we graag laten weten hoe de toekomst van de camping en het hotel er uit gaat zien, en waarom daartoe besloten is.

Toen de familie Sips in 2015 overging tot verkoop van de camping heeft de gemeente Schagen daar tegelijkertijd de voorwaarde aan verbonden dat de nieuwe eigenaar zou gaan onderzoeken hoe de camping getransformeerd kon worden tot ‘luxe jaarrond recreatie’. Om op die manier Petten als badplaats een impuls te geven en de toekomst voor bewoners en ondernemers te waarborgen.

Wij hebben als nieuwe eigenaar deze uitdaging aangepakt. In de tussentijd is er blijvend geïnvesteerd in de camping om de voorzieningen op peil te houden en soms zelfs te verbeteren, om op die manier onze bestaande en nieuwe gasten zoveel mogelijk tevreden te houden.

Na bijna 8 jaar van onderzoeken, ontwerpen en overleggen ligt er nu, mede door de toevoeging van het hotel in 2018, een uitgebreid plan waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden en waar de gemeenteraad inmiddels positief over heeft geoordeeld.

Wij realiseren ons vanaf het begin dat we niet iedereen 100% tevreden kunnen stellen. Met name de liefhebbers van kamperen komen er in de nieuwe plannen bekaaid vanaf en zij kunnen in de nabije toekomst helaas niet meer met tent, caravan of camper terecht op Corfwater. Deze vormen van recreëren zijn helaas niet te vereenzelvigen met het doel om jaarrond toeristen te trekken en hebben daarnaast een kleinere doelgroep dan waar we ons in de toekomst op richten. Het gebied is ook te klein om een combinatie van hotel, woningen en kamperen te realiseren.

Dat neemt uiteraard niet weg dat we hopen velen van jullie terug te zien zodra de nieuwe planning gerealiseerd zijn. En vanuit de gemeente Schagen is er zeker niet de intentie om alle kampeerders weg te jagen, er zijn nog vele mooie campings in de gemeente die jullie graag als gast ontvangen.

Uiteraard gaat het sluiten van Corfwater als camping ons aan het hart en zullen wij het campingleven ook gaan missen. Collega’s en oud-collega’s ontvangen alle plannen met een lach en een traan. Vele tientallen jaren is er met hart en ziel gewerkt om van Camping Corfwater de fijnste Camping van Petten en omgeving te maken.

Ondanks dit zijn we enthousiast om de volgende fase met net zoveel bezieling in te gaan en alle oude en nieuwe gasten met dezelfde gastvrijheid als altijd te ontvangen op de bijzondere plek die Corfwater is en zal blijven.

Het seizoen 2023 zal zoals het er nu uitziet het laatste jaar zijn dat de camping nog open is. Komende herfst zullen de deuren sluiten en zullen de voorbereidingen starten voor de nieuwbouwplannen. Het streven is om in 2025 alle plannen te hebben gerealiseerd.

Uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de precieze data en fasering. Dit kan ook gevolgd worden op de website www.petten2025.nl

Met vriendelijke groet,
Team Corfwater